Huis zonder gas(meter). Een installateur is bezig met het aansluiten van de pompinstallatie, met rechts de boiler voor 300 liter.
Huis zonder gas(meter). Een installateur is bezig met het aansluiten van de pompinstallatie, met rechts de boiler voor 300 liter. © Werry Crone/HH

Volkskrantlezers willen niet van het gas af

Nederland moet van het aardgas af en snel ook. Maar Volkskrantlezers zijn kritisch over de beoogde energietransitie en willen helemaal niet van het gas af.

Ben Bulters uit Lomm vraagt zich of af zo'n transitie door Nederland eigenlijk wel nut heeft.

'Met verbijstering uw artikel gelezen over de energieomschakeling en de kosten daarvan. Ingelijst aan de wand van mijn werkkamer heb ik de column van Derk Jan Eppink (+) Een klap van de (wind)molen, die de kortzichtigheid, waan en politieke sturing van dit kostbare project goed weergeeft.

'De komende jaren wordt 7 miljoen huishoudens een kostbare verbouwing opgedrongen van ongeveer 20.000 euro per huishouden. Totaal 140.000.000.000 euro voor installatie van systemen die hun betrouwbaarheid en betaalbaarheid nog moeten bewijzen . En dat voor een verlaging van de wereldtemperatuur van nog geen halve graad.

'Ondertussen verdubbelt het aantal inwoners in landen als Afrika en India met massa-emigratie, ontbossing en gigantische milieuvervuiling tot gevolg. 17 miljoen mensen in het kleine Nederland kunnen niet goedmaken wat miljarden mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika niet doen. We hebben nu een perfect werkend, betrouwbaar energiesysteem dat via een fijn vertakt netwerk miljoenen huishoudens via hun hr-ketel van warmte voorziet. Er is nog gas genoeg voor de komende 50 jaar en de techniek voor energiebesparing staat ook niet stil.

'En dan nog de vele onbeantwoorde vragen zoals: welk land gaat al die miljoenen warmtepompen bouwen, wie gaat ze installeren? Wat is het effect op de koopkracht? Welke politieke partij verzet zich tegen deze ondoordachte plannen? Die krijgt bij de volgende verkiezingen mijn stem.'

Gertjan Altena uit Nijmegen verbaast zich erover dat met geen woord gerept wordt over waterstof.

'Het gaat in een keer erg hard met alle antibroeikasmaatregelen. Maar doen we wel het beste? Kan ons zuurverdiende geld niet beter besteed?

'Het begint al bij de gedachte dat de stroom die uit ons stopcontact komt schoon is. Er wordt vergeten dat het energieverlies, voordat de stroom uit een gemiddeld stopcontact komt, maar liefst 60 procent is. Als je gas vervangt door stroom, heb je dus 2,5 keer zoveel energie nodig aan de bron. En die bestaat voorlopig nog vooral uit vieze kolen- en gascentrales.

'En waterstofgas wordt ook vergeten. Het nadeel van zonne- en windenergie is dat de levering daarvan onbetrouwbaar is, want afhankelijk van het weer. Het energienet kan de pieken in de aanvoer ook niet aan. Maar met behulp van elektrolyse kun je van die stroom wel waterstofgas maken. En dat kun je aan aardgas toevoegen. Op Ameland wordt nu al 20 procent toegevoegd.

'Maar nog niet zo lang geleden, voordat het aardgas kwam, had je overal stadsgas. En daar zat meestal 60 procent waterstofgas in. Waterstofgas uit zonne- en windenergie kan je opslaan en dus bijvoegen aan aardgas. Dat is bijna gratis schone winst.

'De industrie en grote instellingen verbruiken driekwart van het aardgas. Voor hen is het wellicht makkelijk om te schakelen naar aardwarmte en warmtepompen. Huishoudens verbruiken slechts een kwart van het aardgas. Voor hen is die omschakeling erg duur en lastig. En warmtepompen maken bovendien ook nog herrie. Bij elkaar gaat de omschakeling voor de huishoudens tientallen miljarden kosten. En dan stappen die huishoudens ook nog over op vieze elektriciteit. Dan ben je dus nog veel verder van huis.'