Soms stond ze haar tanden te poetsen en dacht: je bent de vernietiger van dromen, Renate

Ik hoop dat ze vanuit de hemel af en toe nog een brief stuurt.

.

Renate Dorrestein, die de vrouwenstrijd streed met een lichtvoetigheid, spitsvondigheid en geestigheid die niet vanzelfsprekend zijn in kringen van wereldverbeteraars, was niet alleen een heerlijke schrijfster en een moeder voor haar lezers ('U was mijn meemoeder', schreef er een kort voor haar dood).

Ze was ook een scherp observator (zo zei ze onlangs in NRC Handelsblad dat ze de mannelijke weerzin tegen het feminisme die ze altijd heeft ondervonden inmiddels kon begrijpen 'dankzij de Zwarte-Pietdiscussie die veel gemeen heeft met het seksismedebat. Ik zie precies dezelfde emoties, verwarring, rolverdeling. Zelfs de blikken zijn hetzelfde. Ook mijn houding was er een van de bevoorrechte klasse: 'Ík heb nooit een slaaf gekocht.