Gerdien Wolthaus Paauw: 'De Holocaust mag geen rechtvaardiging zijn voor nieuw lijden.'
Gerdien Wolthaus Paauw: 'De Holocaust mag geen rechtvaardiging zijn voor nieuw lijden.' © Ivo van der Bent

Gerdien Wolthaus Paauw veranderde van standpunt over Israël

'Het Beloofde Land stemt mij nu treurig'

Fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw (52) veranderde van standpunt over Israël

Oude standpunt

'Israël  is van het Joodse volk. Joden zijn de enige rechthebbenden, want God heeft hun dit land beloofd, als veilig thuis na al hun omzwervingen. Zo staat het duidelijk in de Bijbel geschreven. Als kind groeide ik op in een orthodox-protestants milieu. 's Zondags gingen we naar de kerk van de gereformeerde bond. Deze christelijke stroming voelt een sterke band met het Jodendom, omdat het de basis is van hun geloof. Zij is per definitie verbonden met Israël omdat de Joden het volk van God zijn. 

'Orthodoxe christenen zijn gezagsgetrouw dus loyaal aan kerk en staat.