Energietransitie die over Nederland wordt uitgestort zorgt voor duurzaamsheidskloof in onze samenleving

Er gaat geen dag voorbij of de Nederlandse burger krijgt een nieuwe groene stroomstoot

.

Ik ben geen klimaatscepticus, maar wel een klimaatdraagvlakscepticus. Ik vrees dat de energietransitie die nu door kabinet en maatschappelijke partners over Nederland wordt uitgestort tot diepere scheidslijnen zal leiden en de populistische kortsluiting tussen hoger en lager opgeleiden verder zal doen toenemen.

Er loopt een duurzaamheidskloof door onze samenleving. Een sterke alliantie van (start-up)bedrijfsleven en groene studenten heeft het klimaatvraagstuk als het meest urgente toekomstthema omarmd. Groene innovatie is de enige weg vooruit, voor economie en samen­leving. Maar er zijn ook grote groepen mensen die je, op z'n zachtst ­gezegd, 'klimaatneutraal' zou kunnen noemen. Die het vraagstuk tamelijk onverschillig laat, en die zich vooral panisch afvragen wie die energietransitie precies gaat betalen.