Still uit de documentaire Mohammad & Jafar.
Still uit de documentaire Mohammad & Jafar. ©

Documentairemaker Marcel Goedhart zag jonge stenengooiers veranderen in deze volwassen mannen

Documentairemaker Marcel Goedhart volgde twee Palestijnse jongens tijdens hun volwassenwording. Hij zag hoe de omstandigheden in een vluchtelingenkamp hen op zeer verschillende wijze tekenden. En zag een flintertje hoop.

De twee jonge stenengooiers die Marcel Goedhart in 1993 als verslaggever voor het Jeugdjournaal in een Palestijns vluchtelingenkamp bij Bethlehem leerde kennen, Mohammad en Jafar, lieten hem niet meer los. Ze vertelden hem hoe hun leven werd beheerst door de armoede in het kamp, de confrontaties met het Israëlische leger en het verlangen ooit terug te keren naar het geboortedorp van hun ouders. Voor Goedhart reden de jongens met tussenpozen te blijven volgen.