Doe die belastingaangifte toch maar voor 1 april, dat kan u veel geld schelen

Drie vragen over aangifte

U heeft nog vier weken om belastingaangifte te doen, maar doet u het voor aanstaande zondag, dan kan dat veel geld schelen.

Tot wanneer mag ik belastingaangifte doen over het afgelopen jaar?

Van uw verdiensten en vermogen in 2017 moet u voor 1 mei aanstaande aangifte doen bij de Belastingdienst. Een aangifte voor 1 april heeft echter grote voordelen. U heeft dus nog drie dagen.

Zijn uw gegevens uiterlijk zaterdag aanstaande bij de Belastingdienst, dan krijgt u voor 1 juli antwoord. Dat antwoord heeft de vorm van een voorlopige aanslag, bijvoorbeeld voor de inkomsten- of vermogensbelasting. Een definitieve aanslag volgt later. Verplichtingen uit de voorlopige aanslag dient u dan echter al te hebben voldaan.

De laatste dag van maart staat bekend als een van de drukste aangiftedagen van het jaar. De website van de Belastingdienst zou wel eens moeilijk bereikbaar kunnen zijn, dus neem de tijd voor het verzenden van uw digitale aangifte. Als het via de website niet lukt, dan kunt u nog uitwijken naar de aangifte-app van de fiscus.

8,7 miljoen 

In de aangifteperiode tussen 1 maart en 1 mei 2017 ontving de Belastingdienst 8,7 miljoen aangiften. Op de laatste dag ontving de dienst nog 288.173 aangiften.

De laatste dag van maart staat bekend als een van de drukste aangiftedagen van het jaar

Als de Belastingdienst na een aangifte voor 1 april bepaalt dat u geld terugkrijgt, dan staat dat bedrag nog in juli op uw rekening. Als u moet bijbetalen, dan krijgt u nog vijf maanden en twee weken de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken. Gedurende die periode is geen rente verschuldigd.

Heeft u de komende dagen wel wat beters te doen dan uw aangifte en verstuurt u uw gegevens pas in april, dan zal de Belastingdienst daar doorgaans pas na 1 juli op reageren. Reken bij een teruggave dan niet op overmaking voor de grote vakantie. Als u na 1 mei aangifte doet en de Belastingdienst legt de aanslag op na 1 juli, dan moet u over een mogelijk nog door u verschuldigd bedrag 4 procent belastingrente betalen. U bent die rente ook verschuldigd als u wel voor 1 mei aangifte deed, maar de Belastingdienst moest 'afwijken' van uw aangifte. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van factoren als de aard van de verschuldigde belasting en de verstreken periode. Is de betalingstermijn verstreken, dan kan ook invorderingsrente worden berekend.

Kan ik uitstel krijgen?

Geen enkel probleem. U kunt tot 1 mei uitstel aanvragen van het doen van aangifte. De aanvraag is heel eenvoudig en je hoeft geen reden aan te dragen. Het uitstel geldt vervolgens tot 1 september.

De aanvraag kan worden ingediend via Mijn Belastingdienst (toegankelijk met uw DigiD). Het kan ook telefonisch (via 0800-0543, burgerservicenummer (BSN) bij de hand houden). Ook een schriftelijke aanvraag tot uitstel is een optie, al vraagt de Belastingdienst dan wel om een print van een online ingevuld formulier.

Buitenlandse belastingplichtigen kunnen tot 1 juli uitstel aanvragen. Het uitstel geldt dan tot 1 november.

Heeft u de komende dagen wel wat beters te doen dan uw aangifte en verstuurt u uw gegevens pas in april

Wat als ik geen aangifte doe?

Dan volgt eerst een aanmaning. Blijft de aangifte dan nog steeds uit of volgt die pas na de in de aanmaning aangegeven periode, dan legt de Belastingdienst een verzuimboete op. Die boete heeft een starttarief van 369 euro (voor inkomstenbelasting) en kan oplopen tot 5.278 euro als vaker is verzuimd om aangifte te doen.

Is de Belastingdienst van mening dat de aangifte opzettelijk onvolledig of onjuist is, dan gloort na een aanmaning een vergrijpboete. Als sprake is van 'grove schuld', dan is de boete 25 procent van het verschuldigde belastingbedrag. Is er sprake van 'opzet', dan bedraagt de boete 50 procent van het verschuldigde bedrag. Als er vermogen wordt verzwegen voor de Belastingdienst, dan kan die vergrijpboete nog verder oplopen. Bij grove schuld is dat 75 procent van het verschuldigde bedrag, bij opzet 150 procent.