Minister Dekkers argumenten tegen 'korting' op celstraf ontleed

Vervroegde invrijheidstelling

Minister Dekker wil af van de vervroegde invrijheidstelling van langgestraften. Hij zegt daarmee het gevoel van de kiezer te volgen. Maar de mensen uit de praktijk vinden dat onverstandig en de feiten ondersteunen zijn argumenten niet.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming trok deze week de pleister van een wond die volgens hem de samenleving onnodig veel pijn bezorgt. Waar bijna iedere langgestrafte nu nog eenderde van zijn straf krijgt kwijtgescholden, wil de VVD'er van dat recht een gunst maken. Als het aan Dekker ligt, komt een gevangene hooguit twee jaar eerder vrij als hij zich gedraagt. Strafpleiters, hoogleraren en de reclassering vielen over hem heen: Dekker zou zich laten leiden door de onderbuik van de samenleving en het ontbreekt hem aan feiten die zijn wetsvoorstel ondersteunen.