Hoeveel transparantie kan een formatie verdragen?

'Het maakt ons functioneren onmogelijk als je over elk contact bevraagd kunt worden'

Na een week vol ophef over vergeten herinneringen en de vage status van memo's zwelt de roep om meer politieke transparantie aan. Maar kan dat wel, in een land waar over alles onderhandeld moet worden?

Natuurlijk ging het memodebat deze week over geloofwaardigheid en vertrouwen. Zeker, het ging ook over nut en noodzaak van de dividendbelasting. Maar daaronder ging een andere kwestie schuil: hoe transparant kan de politiek eigenlijk zijn, met name rond een kabinetsformatie? Hoeveel openheid kan dat proces verdragen?

Premier Rutte gaf in het debat een voorbeeld van de dilemma's die daarbij spelen. Stel, een partij wordt tijdens de formatie geconfronteerd met een moeilijk standpunt van een ander, zei hij, niet geheel toevallig in antwoord op vragen van Jesse Klaver van GroenLinks.