Hoe strijd je anno 2018 succesvol tegen de autoriteiten? Tien tips

De lessen van '68 volgens Jan Kuitenbrouwer

Hoe schop je anno 2018 tegen de autoriteiten, als de grote revoluties al zijn gestreden? Tien tips voor een geslaagde strijd.

1 CREËER EEN GENERATIEKLOOF!

Het is makkelijker om je af te zetten tegen mensen dan tegen abstracties. En als die mensen toevallig ook nog je ouders zijn, gaat het haast vanzelf! Ziedaar een van de bekendste uitvindingen van de protestgeneratie: de 'generatiekloof'.

Tussen generaties bestaan ­helemaal geen 'kloven', maar de metafoor helpt om een wij-zij-sentiment te creëren, een vijandbeeld. Dat deze tijd geen grote revolutionaire bewegingen meer kent, is omdat deze belangrijke les zowel door links als rechts in de wind wordt geslagen.