De afschaffing van de dividendbelasting: niemand wilde het en toch gaat het door

Hoe het onpopulaire besluit in het regeerakkoord kwam

De afschaffing van de dividendbelasting gaat de schatkist jaarlijks 1,4 miljard euro kosten en zelfs binnen de overheid zijn de meningen verdeeld. Het ministerie van Economische Zaken acht het noodzakelijk voor het vestigingsklimaat voor multinationals. Het ministerie van Financiën denkt dat het de Nederlander weinig gaat opleveren. Hoe is het zo ver gekomen?

Nederland zal zich in 2020 - zoals het er nu naar uitziet - in het selecte rijtje landen voegen dat geen dividendbelasting kent. De afschaffing daarvan is grotendeels te danken aan een onvermoeibare campagne van het grote bedrijfsleven en de belastingadviesbranche. Zij maakten slim gebruik van de recente problemen bij enkele grote multinationals om de omstreden maatregel het regeerakkoord in te lobbyen.