Dit duifje kijkt nukkig, alsof hij het allemaal maar onzin vindt; bij mijn weten is hij de eerste boze goddelijke boodschapper

Oog voor detail

Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Wieteke van Zeil over opmerkelijke en veelbetekenende bijzaken in de beeldende kunst. Deze week: boodschapper.

Ze zijn meestal behoorlijk op snelheid: verkondigingsduifjes. Omdat ze in goddelijk licht uit de hemel neerdalen, zit er natuurlijk al vaart in - dat suggereert die straal op het schilderij. Vrijwel altijd heeft het vogeltje de houding van een slechtvalk die zijn finale duik maakt naar een prooi: vleugels zijwaarts naar achter voor de aerodynamiek, koppie naar voren en gaan. De witte duif daalt neer om Maria via het oor binnen te gaan en zo de incarnatie - de vleeswording van God in de persoon van Jezus - op te starten.