Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van de Volkskrant (hieronder begrepen de papieren krant, het magazine, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Volkskrant c.q. rechthebbende.

Artikel geheel of gedeeltelijk overnemen

In principe is het niet toegestaan materiaal uit de de Volkskrant te hergebruiken. Wilt u een deel of het complete artikel overnemen? Voor € 0,37 per woord kunt u (een deel van) een artikel uit de Volkskrant overnemen op uw website, intranet of nieuwsbrief. Stuurt u ons een e-mail met de titel en publicatiedatum van het artikel, dat u wenst te gebruiken tezamen met uw factuurgegevens naar copyright@volkskrant.nl. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Zakelijke doeleinden

Voor gebruik voor zakelijke doeleinden, waaronder begrepen intranetten, digitale knipselkranten, dient u contact op te nemen met LexisNexis Nederland. E-mail: support@lexisnexis.eu of telefonisch: 020 485 3456.

Beeldrecht

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2013. Verzoek inzake toestemming van werken van deze makers kunt u regelen met Pictoright. Zie www.Pictoright.nl

Linken

Wij stimuleren het linken naar artikelen op de site van de Volkskrant zoveel mogelijk. Linken mag altijd en is aan geen enkele voorwaarde gebonden.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van de Volkskrant en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Disclaimer

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de de Volkskrant in al haar verschijningsvormen.